องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เดื่อศรีคันไชย
อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ประกาศ-ประชาสัมพันธ์
volume_down ประกาศ-ประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview125
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview152
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview98
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview74
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่14 บ้านสระ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview36

play_arrow จัดซื้อจัดจ้าง

camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสาเตรียมความพร้อมพิธีถวายเพลิงสรีระสังขาร (หลวงตาแตงอ่อน กลุยาณธมุโม) วันที่ 25 ธันวาคม 2565 [26 ธันวาคม 2565]
อบจ.สัญจร พบประชาชน วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2565 [22 ธันวาคม 2565]
จิตรอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบลเดื่อศรีคันไชย วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 [30 พฤศจิกายน 2565]
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2565 [29 พฤศจิกายน 2565]
 
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
บุคลากรภายใน
info ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายนิกุล คุณมี)
นายก อบต.เดื่อศรีคันไชย
โทร : 081-9641083
(นายนิกุล คุณมี)
นายก อบต.เดื่อศรีคันไชย
โทร : 081-9641083

สถิติ sitemap
วันนี้ 1623
เดือนนี้5,408
ทั้งหมด302,422


cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
public หนังสือราชการ ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่หนังสือเรื่อง
03 ก.พ. 2566
ที่ สน 0023.3/ว2110 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจด้านกิจการสภาเด็กและเยาวชนประจำปี 2566
03 ก.พ. 2566
ที่ สน 0023.3/ว2112 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ.2565
03 ก.พ. 2566
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.6/2124 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่่อง ข้อเสนอการดำเนินงานด้านสุขภาพช่องปาก สำหรับ สอน./รพ.สต.ที่ถ่ายโอนแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
02 ก.พ. 2566
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.5/ว 2010 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง การสอดส่องดูแลพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
02 ก.พ. 2566
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.5/2044 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่องการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนท่วไป เงินอุดหนุนสนับสนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566)
02 ก.พ. 2566
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.5/ว2052 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่องการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสนับสนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนม


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.บถ.
01/02/2566
01/02/2566
ผู้บริหารสถานศึกษาขอใช้สิทธิประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565
กสธ.
31/01/2566
01/02/2566
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งวดที่ 1)
สน.คท.
01/02/2566
01/02/2566
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
01/02/2566
01/02/2566
ประกาศแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท.
สน.คท.
30/01/2566
01/02/2566
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
กพร.
01/02/2566
01/02/2566
การสำรวจข้อมูลเพื่อวินิจฉัยองค์กรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (DLA Organization Assessment Survey) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ