messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เดื่อศรีคันไชย
อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
volume_down ประกาศ-ประชาสัมพันธ์
ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์และพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย เรื่อง งบเเสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview45
ประกาศขายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงปีงบประมาณ พ.ศ.2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
ประกาศเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลราคากลางขั้นต่ำ (สำหรับขาย) รถยนต์ราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย เรื่อง แจ้งให้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview126

play_arrow จัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview63

camera_alt กิจกรรม
การแข่งขันกีฬาตำบลเดื่อศรีคันไชย ประจำปีงบประมาณ 2567 [9 เมษายน 2567]
ศูนย์กีฬาตำบลเดื่อศรีคันไชย จับฉลากการแข่งขันกีฬาตำบลเดื่อศรีคันไชย ประจำปีงบประมาณ 2567 จับฉลากจับคู่แข่งขัน ครบทั้งหมด 4 โซน จะทำการแข่งขัน ในวันที่ 8-9 เมษายน 2567 [27 มีนาคม 2567]
MOI Waste Bank Week – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ[22 มีนาคม 2567]
งานนมัสการพระธาตุเจดีย์ศรีคันไชย มหาพุทธาพิเษก บวชชีพราหมณ์ "พิธีแห่อัญเชิญอุปคุต" และงานบุญมหาชาติประจำปีประเพณีพระเวสสันดร วันที่ 13-16 มีนาคม 2567 ณ วัดท่าเดื่อ ต.เดื่อศรีคันไชย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร[19 มีนาคม 2567]
 
info ระบบ back officeimage เชิญชวนผู้ติดต่อรับบริการ ร่วมตอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (EIT)แสกน QR Code เพื่อประเมินทันที
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/7io44d[25 กุมภาพันธ์ 2567]
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)[24 กุมภาพันธ์ 2567]
 
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview5
แผนที่หน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย ถ.เดื่อเจริญ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ๔๗๑๒๐ โทรศัพท์ ๐-๔๒๑๖-๖๖๓๕ โทรสาร ๐-๔๒๑๖-๖๖๓๕ ต่อ ๑๑ Duasrikanchai_2556@hotmail.com เว็บไซต์: www.dsk.go.th
การติดต่อหน่วยงานรอปรับปรุง
แผนที่หน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย ถ.เดื่อเจริญ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ๔๗๑๒๐ โทรศัพท์ ๐-๔๒๑๖-๖๖๓๕ โทรสาร ๐-๔๒๑๖-๖๖๓๕ ต่อ ๑๑ Duasrikanchai_2556@hotmail.com เว็บไซต์: www.dsk.go.th
การติดต่อหน่วยงาน

รอปรับปรุง