องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เดื่อศรีคันไชย
อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
play_arrow มติ-ก-อบต-จว-สน
find_in_page สรุปผลการประชุม มติ ก.อบต.จังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 415
insert_drive_file มติ ก.อบต.จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 480
insert_drive_file แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร ครั้งที่่5/2562 เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 343
insert_drive_file แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร ครั้งที่่5/2562 เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2562 ( poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 382
insert_drive_file แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร ครั้งที่่4/2562 เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 384
insert_drive_file แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร ครั้งที่่4/2562 เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 372
insert_drive_file แจ้งมติคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (กจ.ก.ท. ก.อบต.) เกี่ยวกับการบริหารงานุคคลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของ อบจ. poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 353
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 376
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1