info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย โทร ๐-๔๒๑๖-๖๖๓๕ โทรสาร ๐-๔๒๑๖-๖๖๓๕ ต่อ ๑๑


ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ประกาศ-ประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow มติ-ก-อบต-จว-สน
มติ ก.อบต.จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126 |
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97 |
แจ้งมติคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (กจ.ก.ท. ก.อบต.) เกี่ยวกับการบริหารงานุคคลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของ อบจ. poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90 |
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร ครั้งที่่4/2562 เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102 |
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร ครั้งที่่4/2562 เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130 |
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร ครั้งที่่5/2562 เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2562 ( poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112 |
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร ครั้งที่่5/2562 เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98 |
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

 (นายวีระศักดิ์ สุทธิอาจ)
นายก อบต.เดื่อศรีคันไชย

สายตรง
นายก อบต.เดื่อศรีคันไชย

โทร 089-0973850


สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 197
เมื่อวาน 451
เดือนนี้ 7,080
เดือนที่แล้ว 11,133
ทั้งหมด 60,148