องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เดื่อศรีคันไชย
อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
cached ควบคุมภายใน
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน-กองการศึกษา 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 287
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน-กองช่าง 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 290
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน-กองคลัง 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 296
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน-สำนักปลัด 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 284
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน-องค์กร 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 290
insert_drive_file แบบ ปค.4 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 291
insert_drive_file การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 269
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1