องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย โทร ๐-๔๒๑๖-๖๖๓๕ โทรสาร ๐-๔๒๑๖-๖๖๓๕ ต่อ ๑๑

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ประกาศ-ประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
account_box ข้อมูลผู้บริหาร
วีระศักดิ์ สุทธิอาจ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย
โทร : 0890973850
วีระศักดิ์ สุทธิอาจ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย
โทร : 0890973850
กรุงศรี วังชา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย
โทร : 0630231146
กรุงศรี วังชา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย
โทร : 0630231146
สง่า อุ่นแก้ว
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย
โทร : 0655676618
สง่า อุ่นแก้ว
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย
โทร : 0655676618
สมัย พลสันต์
เลขานุการนายก อบต.เดื่อศรีคันไชย
โทร : 0937105650
สมัย พลสันต์
เลขานุการนายก อบต.เดื่อศรีคันไชย
โทร : 0937105650
ส.ต.อ.สุรศักดิ์ น้อยบาท
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย
โทร : 0879515458
ส.ต.อ.สุรศักดิ์ น้อยบาท
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย
โทร : 0879515458
บุคลากรภายใน

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 144