องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย โทร ๐-๔๒๑๖-๖๖๓๕ โทรสาร ๐-๔๒๑๖-๖๖๓๕ ต่อ ๑๑

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ประกาศ-ประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
account_box สำนักปลัด
นางอมรรัตน์ แสนบรรดิษฐ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางอมรรัตน์ แสนบรรดิษฐ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นายวัลลภ นันทา
นักพัฒนาชุมชน
นายวัลลภ นันทา
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวสุจิตตรา เนียมเพราะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสุจิตตรา เนียมเพราะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางอโนรัตน์ ทองพราว
เจ้าพนักงานธุรการ
นางอโนรัตน์ ทองพราว
เจ้าพนักงานธุรการ
บุคลากรภายใน
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 34