info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย โทร ๐-๔๒๑๖-๖๖๓๕ โทรสาร ๐-๔๒๑๖-๖๖๓๕ ต่อ ๑๑


ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ประกาศ-ประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
account_box สำนักปลัด

นางอมรรัตน์ แสนบรรดิษฐ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางอมรรัตน์ แสนบรรดิษฐ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นายวัลลภ นันทา
นักพัฒนาชุมชน
นายวัลลภ นันทา
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวสุจิตตรา เนียมเพราะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสุจิตตรา เนียมเพราะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางอโนรัตน์ ทองพราว
เจ้าพนักงานธุรการ
นางอโนรัตน์ ทองพราว
เจ้าพนักงานธุรการ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

 (นายวีระศักดิ์ สุทธิอาจ)
นายก อบต.เดื่อศรีคันไชย

สายตรง
นายก อบต.เดื่อศรีคันไชย

โทร 089-0973850


สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 155
เมื่อวาน 409
เดือนนี้ 7,038
เดือนที่แล้ว 11,091
ทั้งหมด 60,106