องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย โทร ๐-๔๒๑๖-๖๖๓๕ โทรสาร ๐-๔๒๑๖-๖๖๓๕ ต่อ ๑๑

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ประกาศ-ประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
account_box สภา-อบต
นายปัญญา วงศ์สง่า
ประธานสภา อบต.
นายปัญญา วงศ์สง่า
ประธานสภา อบต.
นายอนุภาพ คชพล
รองประธานสภา อบต.
นายอนุภาพ คชพล
รองประธานสภา อบต.
สิบตำรวจเอกสุรศักดิ์ น้อยบาท
เลขานุการสภา อบต.
สิบตำรวจเอกสุรศักดิ์ น้อยบาท
เลขานุการสภา อบต.
นายคำภา กาญบุตร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
นายคำภา กาญบุตร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
นายกาวี มะโนสิม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
นายกาวี มะโนสิม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
นายยุทธชัย ปู่ทา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
นายยุทธชัย ปู่ทา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
นายวิกรานต์ นวลสิงห์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
นายวิกรานต์ นวลสิงห์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
นายอัครชัย แสงธาดา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
นายอัครชัย แสงธาดา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
นายจรัญ ว่องไว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
นายจรัญ ว่องไว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
นายสุทธา ศรีเทพ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
นายสุทธา ศรีเทพ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
นายพงษ์ศักดิ์ สุริยภูมิ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
นายพงษ์ศักดิ์ สุริยภูมิ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
นายเสถียร จันทร์มาลา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
นายเสถียร จันทร์มาลา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
นางสุดารัตน์ ใจวัน
มาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
นางสุดารัตน์ ใจวัน
มาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
นายชาญชัย โพธิกมล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
นายชาญชัย โพธิกมล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
นายนิรันดร์ ดอบุตร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
นายนิรันดร์ ดอบุตร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
นายปัญญา วงศ์สง่า
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
นายปัญญา วงศ์สง่า
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
นายณรงค์ วงศ์สง่า
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
นายณรงค์ วงศ์สง่า
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
นายจันทร คุณสมบัติ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
นายจันทร คุณสมบัติ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
นายจตุรงค์ ถีระพันธ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
นายจตุรงค์ ถีระพันธ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
นายสมทบ แสงพรมชาลี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
นายสมทบ แสงพรมชาลี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
นายสิทธิศักดิ์ บุญสุนีย์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
นายสิทธิศักดิ์ บุญสุนีย์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
นายเสนีย์ พ่วงทิม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
นายเสนีย์ พ่วงทิม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
ร.ต.พลชัย โยควัฒน์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
ร.ต.พลชัย โยควัฒน์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
นายอดิศร บุตรชาติ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
นายอดิศร บุตรชาติ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
นายวินิจ นิยมเหลา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
นายวินิจ นิยมเหลา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
นายอนุภาพ คชพล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12
นายอนุภาพ คชพล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12
นายบุญแทน ศรีหาพุฒ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12
นายบุญแทน ศรีหาพุฒ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12
นายนิรัญ ทองโคตร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13
นายนิรัญ ทองโคตร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13
นายสุริยันต์ สง่าพันธ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14
นายสุริยันต์ สง่าพันธ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14
นายสำรวย ศรีวันทา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14
นายสำรวย ศรีวันทา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14
นายนิ่ม ฝ่ายรีย์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 15
นายนิ่ม ฝ่ายรีย์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 15
นายภาณรงค์ พลสันต์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 16
นายภาณรงค์ พลสันต์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 16
นายณัฐพล เที่ยงทัศน์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 16
นายณัฐพล เที่ยงทัศน์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 16
นายคัณชิต ธิสาร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 17
นายคัณชิต ธิสาร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 17
นายชะนะ สิงห์งาม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 17
นายชะนะ สิงห์งาม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 17
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายวีระศักดิ์ สุทธิอาจ)
นายก อบต.เดื่อศรีคันไชย
โทร : 089-0973850
(นายวีระศักดิ์ สุทธิอาจ)
นายก อบต.เดื่อศรีคันไชย
โทร : 089-0973850

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 144
เดือนนี้ 5,433
เดือนที่แล้ว 12,018
ทั้งหมด 112,444