องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เดื่อศรีคันไชย
อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
account_box สภา-อบต
ร้อยตรีพลชัย โยควัฒน์
ประธานสภา อบต.
โทร : 084-7858844
นายอนุภาพ คชพล
รองประธานสภา อบต.
โทร : 088-3134995
สิบตำรวจเอกสุรศักดิ์ น้อยบาท
เลขานุการสภา อบต.
นางดาวเรือง มะโนสิม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
โทร : 062-1975489
นายวิทยา เอนไชย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
โทร : 086-1778372
นายจรัญ ว่องไว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
โทร : 098-0973296
นายบรรดาศักดิ์ รุ่งเรือง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
โทร : 081-1612865
นายรัตติกรณ์ สุราษฎร์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
โทร : 089-9448708
นายชาญชัย โพธิกมล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
โทร : 084-9539286
นายปัญญา วงศ์สง่า
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
โทร : 098-6275292
นายสิทธิศักดิ์ ทองโคตร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
โทร : 087-8524041
นางฉันทนา ใจภูมิ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
โทร : 093-4342579
ร.ต.พลชัย โยควัฒน์
มาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
โทร : 084-7858844
นายอดิศร บุตรชาติ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
โทร : 093-5581899
นายอนุภาพ คชพล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12
โทร : 088-3134995
นายกิตติ ปัตพี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13
โทร : 093-0624955
นายสำรวย ศรีวันทา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14
โทร : 089-0152696
นายสิทธิชัย ฝ่ายรีย์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 15
โทร : 062-1151766
นายละคร สุกุล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 16
โทร : 084-0680232
นายอนุชา กาญบุตร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 17
โทร : 099-0464445