องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย โทร ๐-๔๒๑๖-๖๖๓๕ โทรสาร ๐-๔๒๑๖-๖๖๓๕ ต่อ ๑๑

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ประกาศ-ประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2564 ร่วมกับธกส. [18 มิถุนายน 2564]
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลเดื่อศรีคันไชย ปี 2564 [23 เมษายน 2564]
โครงการอบรมส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ [15 มีนาคม 2564]
โครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ประจำปี 2564 [15 มีนาคม 2564]
โครงการอบรมส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ [10 กุมภาพันธ์ 2564]
กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน สร้างฝายชะลอนำ้ห้วยไผ่ร่วมกับแรงงานจังหวัดสกลนคร [29 มกราคม 2564]
โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (กิจกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย) [25 มกราคม 2564]
โครงการอบรมส่งเสริมการเลี้ยงจิ้งหรีด [10 กันยายน 2563]
กิจกรรมการประชุมชี้แจ้งการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ [20 สิงหาคม 2563]
กิจกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคมร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส [25 พฤษภาคม 2563]
1 - 10 (ทั้งหมด 32 รายการ) 1 2 3 4
บุคลากรภายใน
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 133