องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เดื่อศรีคันไชย
อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพืชและโรคสัตว์ วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ณ ศาลาประชาคมบ้านขุนภูมิ หมู่5 [29 มิถุนายน 2565]
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มอาชีพและศึกษาดูงาน วันที่ 21 มิถุนายน 2565 [22 มิถุนายน 2565]
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565 วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 [7 มิถุนายน 2565]
โครงการอบรมส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประจำปี 2565 วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 [30 พฤษภาคม 2565]
โครงการรับชำระภาษีท้องถิ่นนอกสถานที่ ประจำปี๒๕๖๕ [26 พฤษภาคม 2565]
ภาพกิจกรรม จิตอาสา วันที่ 25 เมษายน 2565 [29 เมษายน 2565]
กิจกรรมให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย [27 เมษายน 2565]
การจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อสำรวจความคิดเห็นในการจัดตั้ง ศพด.บ้านขุนภูมิ หมู่ 5 [27 เมษายน 2565]
กิจกรรมให้ความช่วยเหลือและบริการประชาชน [20 เมษายน 2565]
กิจกรรมการประกาศค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร [27 มีนาคม 2565]
1 2 3 4 5 1 - 10 (ทั้งหมด 49 รายการ)