info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย โทร ๐-๔๒๑๖-๖๖๓๕ โทรสาร ๐-๔๒๑๖-๖๖๓๕ ต่อ ๑๑


ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ประกาศ-ประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปานเจริญ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 [18 ตุลาคม 2563]
ผู้โพส : admin
กิจกรรมโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปานเจริญ [12 สิงหาคม 2563]
ผู้โพส : admin
โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ” ประจำปีงบประมาณ 2563 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [14 กรกฎาคม 2563]
ผู้โพส : admin
การรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปานเจริญ ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 18 มีนาคม 2563
ผู้โพส : admin
โครงการเรียนรู้ร่วมกับงานพัฒนาจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
ประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563
ผู้โพส : admin
ออกบริการจัดเก็บภาษี พ.ศ.๒๕๖๒
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างในการดำเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2562 (2 ภาพ)
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
การประชุมประชาคม รับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อนำเข้าแผนพัฒนาตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย (1 ภาพ)
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปานเจริญ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดลำพูน วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย (4 ภาพ)
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
1 - 10 (ทั้งหมด 21 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

 (นายวีระศักดิ์ สุทธิอาจ)
นายก อบต.เดื่อศรีคันไชย

สายตรง
นายก อบต.เดื่อศรีคันไชย

โทร 089-0973850


สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 266
เมื่อวาน 780
เดือนนี้ 8,234
เดือนที่แล้ว 12,329
ทั้งหมด 62,075