องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เดื่อศรีคันไชย
อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ในวันที่ 7ก.พ.2566 นายนิกุล คุณมี นายกอบต.เดื่อศรีคันไชยมอบหมายให้นายเสถียร จันทร์มาลา รองนายกอบต.เดื่อฯเป็นประธานเปิดโครงการอบรมส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ ณ.กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ธนาคารโคกระบือ ตามพระราชดำริ กลุ่มที่ 3 หมู่7 บ้านโคกก่อง โดยมีหัวหน้าส่วน,ข้าราชการ,พนักงานจ้าง,ผู้นำชุมชนและเกษตรกรเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 70 คน
ผู้โพส : admin