องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เดื่อศรีคันไชย
อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
การจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อสำรวจความคิดเห็นในการจัดตั้ง ศพด.บ้านขุนภูมิ หมู่ 5
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย อำภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อสำรวจความคิดเห็นในการจัดตั้ง ศพด.บ้านขุนภูมิ หมู่ 5 ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชยได้ประชุมประชาคมหมู่บ้านแล้วเสร็จครบทั้ง 17 หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 7 - 22 เมษายน 2565 ณ ศาลาประชาชคมแต่ละหมู่บ้าน
ผู้โพส : admin