ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาพร้อมติดตั้งรางระบายน้ำ (อาคารสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง