ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (เจลแอลกอฮอล์พร้อมถุงมือยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง