ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดเก็บค่าน้ำประปา บ้านเนินโพธิ์ทอง (หมู่ที่ ๑๑,๑๒,๑๐,๑๑,๑๕) ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง