ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ ๘ บ้านโคกสำราญ โดยวิธีคัดเลือก