ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น โดยวิธีคัดเลือก