ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (กระดานนับคะแนน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง