ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาทำป้าย ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง