ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมปั้มสูบน้ำประปา จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง