ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านเนินโพธิ์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง