messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เดื่อศรีคันไชย
อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
play_arrow รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ-รอบ-๖-เดือน
รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบเดือนมกราคม - มีนาคม 2565ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบเดือนตุลาคม 2564-มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบเดือนมกราคม - มีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 236
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216
รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบเดือนตุลาคม 2562-มีนาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 342
รายงานกาติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๒-กันยายน ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 365
รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๑-มีนาคม ๒๕๖๒(หน้า๑-๑๓) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 333
รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๑-มีนาคม ๒๕๖๒(หน้า๑๔-๑๙) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 343
รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๑-มีนาคม ๒๕๖๒(หน้า๒๐-๒๗) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 351
รายงานติดตาทการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2561 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 347
รายงานติดตาทการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2561 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 357
รายงานติดตาทการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ - มีนาคม ๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2561 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 342
รายงานติดตาทการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2561 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 344
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1