info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย โทร ๐-๔๒๑๖-๖๖๓๕ โทรสาร ๐-๔๒๑๖-๖๖๓๕ ต่อ ๑๑


ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ประกาศ-ประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
account_box ผู้บริหาร

นายวีระศักดิ์ สุทธิอาจ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย
นายวีระศักดิ์ สุทธิอาจ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย
นายกรุงศรี วังชา
รองนายก อบต.เดื่อศรีคันไชย
นายกรุงศรี วังชา
รองนายก อบต.เดื่อศรีคันไชย
นายสง่า อุ่นแก้ว
รองนายก อบต.เดื่อศรีคันไชย
นายสง่า อุ่นแก้ว
รองนายก อบต.เดื่อศรีคันไชย
นายสมัย พลสันต์
เลขานุการนายก อบต.เดื่อศรีคันไชย
นายสมัย พลสันต์
เลขานุการนายก อบต.เดื่อศรีคันไชย
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

 (นายวีระศักดิ์ สุทธิอาจ)
นายก อบต.เดื่อศรีคันไชย

สายตรง
นายก อบต.เดื่อศรีคันไชย

โทร 089-0973850


สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 164
เมื่อวาน 418
เดือนนี้ 7,047
เดือนที่แล้ว 11,100
ทั้งหมด 60,115