องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เดื่อศรีคันไชย
อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
account_box ผู้บริหาร
นายนิกุล คุณมี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย
โทร : 081-9641083
นายเสถียร จันทร์มาลา
รองนายก อบต.เดื่อศรีคันไชย
โทร : 081-8716395
นายสมศักดิ์ พลรัตน์
รองนายก อบต.เดื่อศรีคันไชย
โทร : 081-8736081
นายเอกนรินทร์ สุขกุล
เลขานุการนายก อบต.เดื่อศรีคันไชย
โทร : 098-0969837
ส.ต.อ.สุรศักดิ์ น้อยบาท
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย
โทร : 087-9515458