องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เดื่อศรีคันไชย
อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
play_arrow จัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัสท์ติก คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8,13,16 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.13 บ้านคำหมูน
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.1 บ้านยางคำ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโคกสำราญ-บ้านตาดโตน หมู่ที่ 8 บ้านโคกสำราญ
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศเรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ่อบาดาล หมู่ที่ 16 นางสุคนธ์ ปัญญาไว poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file ประกาศเรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ่อบาดาล หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ประกาศเรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ่อบาดาล หมู่ที่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศเรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ่อบาดาล หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศเรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (เก็บวัสดุ) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกะบะ) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
photo สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ่อบาดาล poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170
insert_drive_file สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 บ้านโคำสำราญ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128
insert_drive_file สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 12 บ้านขุนเจริญ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142
insert_drive_file สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1 บ้านยางคำ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147
insert_drive_file สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.13 บ้านคำหมูน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143
insert_drive_file สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 16 บ้านคำเจริญ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155
insert_drive_file สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 17 บ้านขุนภูมิ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155
insert_drive_file ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายบ้านโคกสำราญ-บ้านตาดโตน บ้านโคกสำราญ หมู่ที่8ตำบลเดื่อศรีคันไชยโดยวิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139
insert_drive_file ประกาศ กำหนด วัน เวลา ตรวจรังงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่9 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138
1 - 20 (ทั้งหมด 171 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9