องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย โทร ๐-๔๒๑๖-๖๖๓๕ โทรสาร ๐-๔๒๑๖-๖๖๓๕ ต่อ ๑๑

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ประกาศ-ประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow จัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศ กำหนด วัน เวลา ตรวจรังงานจ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ ณ ที่ทำการ อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 9 บ้านโคกไพศาล poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file ประกาศ กำหนด วัน เวลา ตรวจรังงานจ้างโครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ (หอปู่ตา) หมู่ 15 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (รากฐานแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปานเจริญ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4]
insert_drive_file สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเมร หมู่ 8 บ้านโคกสำราญ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 9 บ้านโคกไพศาล (เงินเหลือจ่าย) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 บ้านโคกสำราญ (เงินเหลือจ่าย) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 9 บ้านโคกไพศาล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ (หอปู่ตา) หมู่ที่ 15 บ้านท่าเดื่อ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ อบต.เดื่อศรีคันไชย poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
insert_drive_file ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปานเจริญ หมู่ 5 บ้านขุนภูมิ (งวดที่ 3) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
insert_drive_file ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 9 บ้านโคกไพศาล poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83 |
insert_drive_file ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10 บ้านปานเจริญ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
insert_drive_file ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2 บ้านเดื่อศรีคันไชย poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74 |
insert_drive_file ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปานเจริญ หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72 |
insert_drive_file ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปานเจริญ หมู่ 5 บ้านขุนภูมิ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83 |
insert_drive_file ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 11 บ้านเนินโพธิ์ทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91 |
insert_drive_file ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 บ้านโคกก่อง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87 |
insert_drive_file ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 บ้านท่าแร่ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100 |
1 - 20 (ทั้งหมด 147 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8
บุคลากรภายใน

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 142