info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย โทร ๐-๔๒๑๖-๖๖๓๕ โทรสาร ๐-๔๒๑๖-๖๖๓๕ ต่อ ๑๑


ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ประกาศ-ประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 17 บ้านขุนภูมิ
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างขยายเขตระบบประปาผิวดิน หมู่ที่ 5 บ้านขุนภูมิ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 บ้านท่าแร่
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 บ้านโคกก่อง grade
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขยายเขตประปาผิวดิน หมุ่ที่ 5
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 11 บ้านเนินโพธิ์ทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาส 4 ถัง)
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 1 บ้านยางคำ grade
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 3 บ้านโพธิ์ตาก poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 13 บ้านคำหมูน grade
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 12 บ้านขุนเจริญ grade
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8,16 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ ๑๗ บ้านขุนภูมิ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ ๑๑ บ้านเนินโพธิ์ทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ ๕ บ้านขุนภูมิ grade
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ ๑๖ บ้านคำเจริญ grade
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 บ้านโพธิ์ตาก poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 46 |
ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1 บ้านยางคำ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 49 |
ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 บ้านโนนแพง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 46 |
ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 บ้านท่าแร่ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 45 |
1 - 20 (ทั้งหมด 123 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

 (นายวีระศักดิ์ สุทธิอาจ)
นายก อบต.เดื่อศรีคันไชย

สายตรง
นายก อบต.เดื่อศรีคันไชย

โทร 089-0973850


สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 261
เมื่อวาน 775
เดือนนี้ 8,229
เดือนที่แล้ว 12,324
ทั้งหมด 62,070