messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เดื่อศรีคันไชย
อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
play_arrow จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเชล ขนาด 1 ตัน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้่างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 13 16 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
ประกาศเรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.11 บ้านเนินโพธิ์ทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
ประกาศเรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.2 บ้านเดื่อศรีคันไชย poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.14 บ้านสระพังทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.3 บ้านโพธิ์ตาก poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 10 บ้านปานเจริญ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 16 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 12 บ้านขุนเจริญ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.17 บ้านขุนภูมิ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.15 บ้านท่าเดื่อ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกดีเซล)ปริมาตรกระสอบสูบไม่น้อยกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
ประกาศเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัสท์ติก คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8,13,16 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.13 บ้านคำหมูน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.1 บ้านยางคำ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
ประกาศเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโคกสำราญ-บ้านตาดโตน หมู่ที่ 8 บ้านโคกสำราญ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
ประกาศเรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ่อบาดาล หมู่ที่ 16 นางสุคนธ์ ปัญญาไว poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
1 - 20 (ทั้งหมด 187 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10