องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เดื่อศรีคันไชย
อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
account_box กองช่าง
นายมีศักดิ์ ปรางค์แก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 086-2415594
(ว่าง)
นายช่างโยธา
นางสาวนภัสร์นันท์ บุญตา
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 095-6781504