messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เดื่อศรีคันไชย
อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
account_box กองการศึกษาศาสนาฯ
ว่าที่ ร.ต.นาคราชภูมินทร์ เหมะธุลิน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 098-2565265
นางสาวยศวดี วิลาลัย
นักวิชาการศึกษา
โทร : 087-7710709
น.ส.พัชรินทร์ พรมศรี
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0873287244
นางสาวรัตนาวดี แซ่อึ้ง
ครู ค.ศ.2
โทร : 061-0307453
นางสาวเพชรรัตน์ สุราษฎร์
ครู ค.ศ.1
โทร : 080-0831565
นางสาวเบญจวรรณ พรหมสุวรรณ
ครู ค.ศ.1
โทร : 080-7563873
(ว่าง)
ครูผู้ช่วย
(ว่าง)
ครูผู้ช่วย
(ว่าง)
ครูผู้ช่วย
(ว่าง)
ครูผู้ช่วย