messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เดื่อศรีคันไชย
อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโคกสำราญ-บ้านตาดโตน หมู่ที่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัสท์ติก คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8,13,16 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 429
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 9 บ้านโคกไพศาล poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207
ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปานเจริญ หมู่ 5 บ้านขุนภูมิ (งวดที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 235
ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 13 บ้านคำหมูน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 273
ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 1 บ้านยางคำ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 250
ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 3 บ้านโพธิ์ตาก poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 227
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1) ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 343
ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 429
แผนการจัดหาพัสดุ ปร่ะจำปีงบประมาณ 2562 ผด.2 หน้า 1-5 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 414
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 ผด.2 หน้า 11-14 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 406
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ผด.5 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 395
ประกาศ การจัดทำแผนจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ผด.2,ผด. poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 407
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2561 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 407
https://process3.gprocurement.go.th/eGPProcure/secured/HOME poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2561 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 534
https://process3.gprocurement.go.th/eGPProcure/secured/HOME poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2561 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 485
1 - 20 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2