info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย โทร ๐-๔๒๑๖-๖๖๓๕ โทรสาร ๐-๔๒๑๖-๖๖๓๕ ต่อ ๑๑


ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ประกาศ-ประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
rss_feed จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (เครื่องพ่นยา) จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อวัสดุประปา (คลอรีน) จำนวน ๙ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อวัสดุประปา (สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างเหมาจัดเก็บค่าน้ำประปา บ้านขุนภูมิ (หมู่ที่ ๕,๑๒,๑๗) ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างเหมาจัดเก็บค่าน้ำประปา บ้านเนินโพธิ์ทอง (หมู่ที่ ๑๑,๒,๙,๑๐,๑๑,๑๕) ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างเหมาจัดเก็บค่าน้ำประปา บ้านท่าแร่ (หมู่ที่ ๓,๑๔,๗,๖) ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โทรศัพท์มือถือ) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้า) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน) จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสาร ๒ บานทึบ) จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน) จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อวัสดุประปา (มาตรวัดน้ำ) จำนวน ๕๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างซ่อมแซมรถยนต์ (รถกู้ชีพกู้ภัย) ทะเบียน บท-๘๔๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด จำนวน ๑๖ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างเหมาบริการแม่บ้าน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างเหมาบริการนักการภารโรง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๒ บ้านขุนเจริญ จำนวน ๔ สาย สายที่ ๑ จากบ้านนายยศ พรศรธรรม ถึง ทางหลวงชนบท สน ๒๐๔๒ สายที่ ๒ สายบ้านนายวุฒิชัย ฝ่ายรีย์ สายที่ ๓ จากบ้านนายก่ำฝ่ายรีย์ ถึง ศูนย์เรียนรู้ ม.๑๒ สายที่ ๔ จากศาลาประชาคม ม.๑๗ ถึงหนองเบ็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน (รถดับเพลิง) ทะเบียน ๘๑-๗๑๙๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน (รถดับเพลิง) ทะเบียน ๘๑-๗๑๙๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน (รถกู้ชีพกู้ภัย) ทะเบียน บท-8462 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๕ บ้านขุนภูมิ สายคันคูสระน้ำประปา ม.๕ ไปถึงบ่อกระทอ ระยะทาง ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่่ที่ ๓ บ้านโพธิ์ตาก สายบ้านโพธิ์ตากถึงบ้านร่มเย็นตำบลศรีวิชัย ระยะทาง ยาว ๕,๐๐.๐๐ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๔ บ้านสระพังทอง จำนวน ๓ สาย สายที่ ๑ ถนนสายบะนางจันทร์ ถึง ที่นายสุเทพ อุ่นแก้ว สายที่ ๒ จากสายสะพานวังคูน ถึง หนองกะเลา สายที่ ๓ จากสายสะพานวังคูน ถึง ที่นานางกุหลาบ บุญเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่ รถยนต์ทะเบียน กข-8630) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน ๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน (คอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑ บ้านเนินโพธิ์ทอง จากที่ดินนายนิกุล คุณมีถึงที่ดินนายนิกุล คุณมี กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๙.๐๐ เมตร หรือไม่น้อยกว่า ๑๙๖ ตรม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๗ บ้านโคกก่อง จากบริเวณที่ดินนายคล้าย ศรีนานวลถึงวัดป่าศรีสมพร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๔.๐๐ เมตร หรือไม่น้อยกว่า ๖๙๖.๐๐ ตรม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาผิวดิน หมู่ที่ ๕ บ้านขุนภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างเหมาเก็บค่าน้ำประปา บ้านเนินโพธิ์ทอง (หมู่ที่ ๒,๙,๑๐,๑๑,๑๕) ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างจัดเก็บค่าน้ำประปา บ้านท่าแร่ (หมู่ที่ ๓,๑๔,๗,๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างจัดเก็บค่าน้ำประปา บ้านขุนภูมิ (หมู่ที่ ๕,๑๒,๑๗) ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างเหมาติดตั้งขายึดกล้องวงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน (รถดับเพลิง) ทะเบียน ๘๑-๗๑๙๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมูที่ ๖ บ้านท่าแร่ จากบ้านนายจำเจริญ จรูญไข ถึง บ้านนายวัชพงศ์ เกตุวงษา กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๔.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๖.๐๐ ตรม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
1 - 50 (ทั้งหมด 311 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

 (นายวีระศักดิ์ สุทธิอาจ)
นายก อบต.เดื่อศรีคันไชย

สายตรง
นายก อบต.เดื่อศรีคันไชย

โทร 089-0973850


สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 270
เมื่อวาน 784
เดือนนี้ 8,238
เดือนที่แล้ว 12,333
ทั้งหมด 62,079