info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย โทร ๐-๔๒๑๖-๖๖๓๕ โทรสาร ๐-๔๒๑๖-๖๖๓๕ ต่อ ๑๑


ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ประกาศ-ประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การติดต่อหน่วยงาน


องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย ถ.เดื่อเจริญ

อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ๔๗๑๒๐

โทรศัพท์ ๐-๔๒๑๖-๖๖๓๕ โทรสาร ๐-๔๒๑๖-๖๖๓๕ ต่อ ๑๑

Duasrikanchai_2556@hotmail.com

เว็บไซต์: www.dsk.go.th

3 กันยายน 2563

การติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย ถ.เดื่อเจริญ

อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ๔๗๑๒๐

โทรศัพท์ ๐-๔๒๑๖-๖๖๓๕ โทรสาร ๐-๔๒๑๖-๖๖๓๕ ต่อ ๑๑

Duasrikanchai_2556@hotmail.com

เว็บไซต์: www.dsk.go.th

3 กันยายน 2563

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

 (นายวีระศักดิ์ สุทธิอาจ)
นายก อบต.เดื่อศรีคันไชย

สายตรง
นายก อบต.เดื่อศรีคันไชย

โทร 089-0973850


สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 249
เมื่อวาน 763
เดือนนี้ 8,217
เดือนที่แล้ว 12,312
ทั้งหมด 62,058