info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย โทร ๐-๔๒๑๖-๖๖๓๕ โทรสาร ๐-๔๒๑๖-๖๖๓๕ ต่อ ๑๑


ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ประกาศ-ประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 52 |
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 (กองคลัง) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 78 |
แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 (กองการศึกษา) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 67 |
แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 (สำนักปลัด) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 61 |
แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 (กองช่าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 90 |
แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 (กองคลัง) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 76 |
แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 (กองการศึกษา) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 63 |
แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 (สำนักปลัด) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 65 |
แผนงานการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 (สำนักปลัดงานสังคมสงเคราะห์) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 69 |
แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 88 |
แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563(กองการศึกษา) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 60 |
แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 76 |
แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 (กองคลัง) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 52 |
แผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 73 |
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

 (นายวีระศักดิ์ สุทธิอาจ)
นายก อบต.เดื่อศรีคันไชย

สายตรง
นายก อบต.เดื่อศรีคันไชย

โทร 089-0973850


สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 161
เมื่อวาน 415
เดือนนี้ 7,044
เดือนที่แล้ว 11,097
ทั้งหมด 60,112