info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย โทร ๐-๔๒๑๖-๖๖๓๕ โทรสาร ๐-๔๒๑๖-๖๖๓๕ ต่อ ๑๑


ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ประกาศ-ประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow มาตรฐานการให้บริการ
การรับชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
การจดทะเบียนพาณิชย์-เลิกประกอบพาณิชยกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
การจดทะเบียนพาณิชย์-เปลี่ยนแปลงรายการจด poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
การจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
การขอรับการสงเ่คราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการฯ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

 (นายวีระศักดิ์ สุทธิอาจ)
นายก อบต.เดื่อศรีคันไชย

สายตรง
นายก อบต.เดื่อศรีคันไชย

โทร 089-0973850


สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 237
เมื่อวาน 576
เดือนนี้ 7,042
เดือนที่แล้ว 11,045
ทั้งหมด 59,934