องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เดื่อศรีคันไชย
อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
play_arrow รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
insert_drive_file แบบสอบถามที่ประชาชนตอบและแสดงความคิดเห็น poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file รายงานสรุปผลการสำรวจ เรื่อง แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565(มรภ.สกลนคร) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file รายงานผลความพึงพอใจให้ผู้บริหารทราบ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file แบบสำรวจควมพึงพอใจต่อการให้บริการ อบต.เดื่อศรีคันไชย poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
find_in_page รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการการให้บริการ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ อบต.เดื่อศรีคันไชย ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file สรุปผลโดยรวมการสำรวจความพึงพอใจ ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file สรุปผลโดยรวมการสำรวจความพึงพอใจ ปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123
insert_drive_file บทสรุปผู้บริหารจากการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 296
insert_drive_file สรุปผลโดยรวมการสำรวจความพึงพอใจ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 327
insert_drive_file ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 326
insert_drive_file ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.เดื่อศรีคันไชย poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 293
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1