info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย โทร ๐-๔๒๑๖-๖๖๓๕ โทรสาร ๐-๔๒๑๖-๖๖๓๕ ต่อ ๑๑


ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ประกาศ-ประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow แผนอัตรากำลัง
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) ปรับปรุงครั้ง 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
ประกาศและกำหนดโครงสร้าง อบต.เดื่อศรีคันไชย (สามัญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
ประกาศแผนอัตรากำลังฉบับปรับปรุง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 105 |
ประกาศแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2561-2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 114 |
วาระการประชุม แผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๓) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2561 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 88 |
8 ประกาศ คุณธรรม จริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2561 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 97 |
7 แนวทางการพัฒนา พนง. poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2561 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 93 |
6 บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ตำแหน่ง แผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๓) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2561 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 125 |
5 แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ แผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๓) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2561 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 93 |
4 ภาระค่าใช้จ่ายฯ แผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๓) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2561 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 91 |
3 การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่ง แผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๓) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2561 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 90 |
2โครงสร้างส่วนราชการ แผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๓) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2561 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 89 |
1บทนำ แผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๓) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2561 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 78 |
สารบัญ แผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๓) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2561 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 81 |
คำนำ แผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๓) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2561 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 83 |
ปก แผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๓) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2561 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 85 |
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

 (นายวีระศักดิ์ สุทธิอาจ)
นายก อบต.เดื่อศรีคันไชย

สายตรง
นายก อบต.เดื่อศรีคันไชย

โทร 089-0973850


สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 234
เมื่อวาน 748
เดือนนี้ 8,202
เดือนที่แล้ว 12,297
ทั้งหมด 62,043