องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย โทร ๐-๔๒๑๖-๖๖๓๕ โทรสาร ๐-๔๒๑๖-๖๖๓๕ ต่อ ๑๑

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ประกาศ-ประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow รายงานการเงินประจำเดือน
insert_drive_file รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2564 ประจำปีงบ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94 |
insert_drive_file รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ประจำปีงบ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87 |
insert_drive_file รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม 2564 ประจำปีงบ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88 |
insert_drive_file รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ประจำปีงบ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76 |
insert_drive_file รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ประจำปีงบ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81 |
insert_drive_file รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ประจำปีงบ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81 |
insert_drive_file รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน 2563 ประจำปีงบ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 |
insert_drive_file รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ประจำปีงบ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83 |
insert_drive_file รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ประจำปีงบ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78 |
insert_drive_file รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ประจำปีงบ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81 |
insert_drive_file รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ประจำปีงบ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83 |
insert_drive_file รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน เมษายน 2563 ประจำปีงบ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76 |
insert_drive_file รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2563 ประจำปีงบ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 239 |
insert_drive_file รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ประจำปีงบ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 205 |
insert_drive_file รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม 2563 ประจำปีงบ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 207 |
insert_drive_file รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ประจำปีงบ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 200 |
insert_drive_file รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ประจำปีงบ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 202 |
insert_drive_file รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ประจำปีงบ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 202 |
insert_drive_file รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน 2562 ประจำปีงบ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 200 |
insert_drive_file รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ประจำปีงบ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 204 |
1 - 20 (ทั้งหมด 42 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 61