องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เดื่อศรีคันไชย
อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
find_in_page กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม ปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 388
find_in_page กิจกรรมการแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file คู่มือให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200
photo กิจกรรมการอบรมคุณธรรม จริยธรรมการให้ความรู้เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193
insert_drive_file บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และการบริการประชาชนด้วยความเท่าเทียม poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213
insert_drive_file ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 323
insert_drive_file ประกาศมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 330
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1