องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เดื่อศรีคันไชย
อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
folder รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.เดื่อศรีคันไชย ครั้งแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 232
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 297
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 288
1 - 20 (ทั้งหมด 25 รายการ) 1 2