องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย โทร ๐-๔๒๑๖-๖๖๓๕ โทรสาร ๐-๔๒๑๖-๖๖๓๕ ต่อ ๑๑

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ประกาศ-ประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
verified_user รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
insert_drive_file รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินการจัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ….. poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 268 |
insert_drive_file รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินการปรับปรุงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย ว่าด้วย การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 241 |
insert_drive_file รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินการจัดทำ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือสุนัข พ.ศ…. poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240 |
insert_drive_file รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินการ โครงการจัดซื้อที่ดิน เพื่อจัดการขยะแบบครบวงจร พ.ศ.๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 244 |
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 156