info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย โทร ๐-๔๒๑๖-๖๖๓๕ โทรสาร ๐-๔๒๑๖-๖๖๓๕ ต่อ ๑๑


ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ประกาศ-ประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
verified_user รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินการจัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ….. poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111 |
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินการปรับปรุงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย ว่าด้วย การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95 |
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินการจัดทำ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือสุนัข พ.ศ…. poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95 |
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินการ โครงการจัดซื้อที่ดิน เพื่อจัดการขยะแบบครบวงจร พ.ศ.๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99 |
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

 (นายวีระศักดิ์ สุทธิอาจ)
นายก อบต.เดื่อศรีคันไชย

สายตรง
นายก อบต.เดื่อศรีคันไชย

โทร 089-0973850


สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 276
เมื่อวาน 790
เดือนนี้ 8,244
เดือนที่แล้ว 12,339
ทั้งหมด 62,085