messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เดื่อศรีคันไชย
อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
verified_user รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินการจัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ….. poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 450
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินการ โครงการจัดซื้อที่ดิน เพื่อจัดการขยะแบบครบวงจร พ.ศ.๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 399
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินการจัดทำ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือสุนัข พ.ศ…. poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 384
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินการปรับปรุงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย ว่าด้วย การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 371
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1