องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย โทร ๐-๔๒๑๖-๖๖๓๕ โทรสาร ๐-๔๒๑๖-๖๖๓๕ ต่อ ๑๑

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ประกาศ-ประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder คู่มือประชาชน
insert_drive_file คู่มือประชาชนการจดทะเบียนพาณิช์(ตั้งใหม่) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123 |
insert_drive_file คู่มือประชาชนการจดทะเบียนพาณิช์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114 |
insert_drive_file คู่มือประชาชนการจดทะเบียนพาณิช์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122 |
insert_drive_file คูมือประชาชนการชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123 |
insert_drive_file คู่มือประชาชนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128 |
insert_drive_file คู่มือประชาชนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120 |
insert_drive_file คู่มือประชาชนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121 |
insert_drive_file คู่มือประชาชนการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123 |
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายวีระศักดิ์ สุทธิอาจ)
นายก อบต.เดื่อศรีคันไชย
โทร : 089-0973850
(นายวีระศักดิ์ สุทธิอาจ)
นายก อบต.เดื่อศรีคันไชย
โทร : 089-0973850

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 60
เดือนนี้ 5,349
เดือนที่แล้ว 11,934
ทั้งหมด 112,360