องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เดื่อศรีคันไชย
อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

รายละเอียดการสอบถาม


ใส่ code:

 

1. ผมเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน โฉนดเลขที่ 33461 ต.เดื่อศรีคันไชย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร ซึ่งต้องเสียภาษี ตามกฏหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 แต่ขณะนี้ยังไม่ได้รับจดหมายแจ้ง จึงคาดว่าน่าจะส่งไปที่อยู่เดิม ซึ่งผมย้ายออกมาหลายปีแล้ว 2. จึงขอให้ท่านช่วยตรวจสอบว่าชื่อของผมอยู่ในระบบการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 แล้วหรือยัง 3. และ หากผมจะ UPDATE ที่อยู่ปัจจุบันให้ถูกต้อง เพื่อให้จดหมายแจ้ง ส่งมาถึง ต้องทำอย่างไรครับ เนื่องจากผมทำงานอยู่ที่กรุงเทพฯ จึงลำบากในเรื่องของการเดินทาง ขอบคุณครับ

เรียน นายสากล เทศประสิทธิ์ จากการตรวจสอบโฉนดเลขที่ 33461 ในระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศร๊คันไชย พบว่ายังไม่มีข้อมูลของท่านในระบบ จึงขอให้ท่านส่งสำเนาโฉนดเลขที่ 33461 (ถ่ายสำเนาหน้าหลังให้ชัดเจนพร้อมระบุการใช้ประโยชน์ในที่ดินและเเนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้านอย่างละ 1 ฉบับ) ส่งเอกสารดังกล่าวมาที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย งานแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน(กองคลัง) อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120 โทร 042-166-635 เพื่อทำการปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

(โดย:นายสากล เทศประสิทธิ์ เขียนเมื่อ:21 สิงหาคม 2563)

1 รายการที่ดำเนินการแล้ว